Contaminante: Óxido nitroso (N2O)
Medio receptor: Aire
Ano de reporte: 2017
Cantidad (kg/ano): 56,32
Método: E
Método utilizado: 2816 X 0.02