Contaminante: Óxido nitroso (N2O)
Medio receptor: Aire
Ano de reporte: 2017
Cantidad (kg/ano): 149
Método: E
Método utilizado: Factores de emisi??n, seg??n Libro Gu??a EMEP/CORINAIR. Parte B. Cap??tulo 111