Contaminante: Óxidos de azufre (SOx/SO2)
Medio receptor: Aire
Ano de reporte: 2020
Cantidad (kg/ano): 4,51
Método: E
Método utilizado: ECMA 03/08/2016