Contaminante: Óxido nitroso (N2O)
Medio receptor: Aire
Ano de reporte: 2020
Cantidad (kg/ano): 100
Método: E
Método utilizado: 5000 X 0.02