Contaminante: Óxido nitroso (N2O)
Medio receptor: Aire
Ano de reporte: 2021
Cantidad (kg/ano): 172,8
Método: E
Método utilizado: FACTORES DGA